TA VARE PÅ FREMTIDEN

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt lokalvalg i Strand?

Velkommen til oss!
Vi vil ha så mange som mulig på Listen til Lokalvalget 2019.
Kontakt gjerne Rita på tlf. 90726303