Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne bærekraftige prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.